Osa nivelkivuista johtuu tulehduksellisista reumasairauksista. Nivelreuma on yleisin tulehduksellinen reumasairaus. Sitä sairastavia on kaikkialla maailmassa, kaikilla ilmastovyöhykkeillä ja vaihtelevassa määrin kaikkien etnisten ryhmien joukossa. Osa reumasairauksista on kroonisia pitkäaikaissairauksia.

Nivelreuma
Nivelreuma on autoimmuunisairaus ja sille tyypillistä on symmetrinen, molemmille puolin kehoa jakautuva moniniveltulehdus. Sairaus alkaa yleensä hitaasti nivelten arkuutena ja jäykkyytenä. Useimmiten sairastuvat nivelet ovat sormien ja varpaiden tyvinivelet eli rystyset ja päkiät sekä sormien keskinivelet. Erotuksena nivelrikkoon nivelreumassa sairastuu usein ranne, mutteivät sormien kärkinivelet.

Nivelreumalle tyypillisiä oireita ja löydöksiä ovat vähintään yhden tunnin aamujäykkyys, symmetrinen niveltulehdus ja useamman nivelen samanaikainen tulehdus. Aamuun painottuva päkiäkipu on yleinen ensioire, jota ei aina osata yhdistää alkavaan nivelreumaan, ja diagnoosi saattaa tämän vuoksi viivästyä.

Nivelreumassa ei ole yhtä luotettavaa oiretta tai testiä. Toisin kuin yleensä luullaan, veren reumatekijä ei yksinään riitä diagnoosiin. Noin 90 prosentin varmuudella henkilöllä on nivelreuma, jos hänellä todetaan vähintään kolmen nivelen tai pikkunivelrivistön niveltulehdus joko yhdistettynä positiiviseen reumatekijään tai poikkeavaan röntgenkuvauslöydökseen.