Selkä, niska ja hartiat

Selkärangan tehtävänä on tukea vartaloa ja suojata selkäydintä. Selkäranka rakentuu nikamista, kaularangassa seitsemän, rintarangassa kaksitoista ja lannerangassa viisi nikamaa. Ristiluun ja häntäluun nikamat ovat sulautuneet yhteen.

Selkärangassa on kolme luonnollista kaarta, jotka muodostavat tasapainoisen S-muotoisen ryhdin. Selkärangan kaaret lisäävät selkärangan joustavuutta, mukautuvat liikkeisiin, kuormitukseen ja suojaavat selkää vammoilta.

Kehon paino ja kuormitus jakautuvat kauttaaltaan selän eri osille. Lannerangan alaosa kuormittuu kuitenkin eniten, koska se kantaa kehon painon ja liikkuu eniten.

Selkäsairauksien kirjo on suuri ja niitä aiheuttavia syitä on lukuisia. Selkäkipu on selkäsairauksien yleisin oire, jonka takia hakeudutaan lääkäriin. Selkäsairauksiin vaikuttavat fyysiset tekijät, mutta myös psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden on todettu olevan yhteydessä selkävaivoihin. Kahdeksalla ihmisellä kymmenestä esiintyy selkävaivoja jossakin vaiheessa elämää, mutta suurin osa (95 %) selkäkivuista on hyväennusteisia ja paranee useimmiten itsestään tai itsehoidolla.

Selkäkipu voi liittyä tapaturmaan, ylikuormitukseen tai syntyä ilman näkyvää syytä. Selkäsairaus voi olla lihas-, välilevy- tai nivelperäinen tai se voi johtua hermopinteestä, synnynnäisestä nikamamuutoksesta tai selkäydinkanavan ahtaudesta. Väestössä lähes kaikilla yli 60-vuotiailla on välilevyn rappeumaa, mutta se ei kuitenkaan aiheuta kaikille oireita. Myös tapaturman tai luuhaurastumisen aiheuttamat nikamien murtumat, nivelsiteiden venähdykset tai kasvaimet voivat aiheuttaa selkäkipuja.

Selkäsairauksien riskiä lisäävät esimerkiksi tupakointi ja liikkumattomuus. Myös perimä vaikuttaa selkäsairauksien syntyyn, mutta useimpiin selkäongelmiin on mahdollista vaikuttaa itse.

Selkä kaipaa monipuolista kuormitusta voidakseen hyvin. Selän liikuttaminen vaatii vaivannäköä, sillä elämä on muuttunut fyysisesti helpoksi eikä rasitusta tule luonnostaan. Kun kehon hallinta ja lihakset ovat kunnossa, ne pystyvät suojaamaan selkää ylenmääräisen kuormituksen sekä väärien liikkeiden ja asentojen haittavaikutuksilta. Selkärankaa tukevia ja liikuttavia lihaksia vahvistamalla voidaan selän kuormituskestävyyttä parantaa ja vähentää selkäkipuja. Terveelliset elämäntavat edistävät myös selän hyvinvointia. Hyvää arki- ja hyötyliikuntaa ovat esimerkiksi portaiden käyttäminen hissin sijaan, jalan tai pyörällä liikkuminen sekä puutarhanhoito ja marjojen kerääminen.

Lisätietoa Selästä: Selkäliitto
Selkäkanava