Jokainen voi vaikuttaa omaan TULE-terveyteensä!

Tuki- ja liikuntaelinterveyteen ovat yhteydessä monet tekijät. Useisiin tule-terveyteen vaikuttavista tekijöistä on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi elintavoilla. Ikä, sukupuoli ja perintötekijät ovat puolestaan tekijöitä, joihin emme pysty vaikuttamaan. Fyysisten tekijöiden lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä tule-terveyteen.

Tule-terveyden kannalta keskeisiä elintapoja ovat fyysinen aktiivisuus, oikea ravitsemus, tupakoimattomuus, alkoholin käytön välttäminen tai kohtuullisuus ja riittävä uni. Osa elintavoista vaikuttaa suoraan tule-terveyteen. Esim. fyysinen aktiivisuus ylläpitää lihasvoimaa. Osa taas vaikuttaa välillisesti. Esimerkiksi runsas alkoholin käyttö lisää selvästi kaatumisten ja tapaturmien riskiä.

Miten voit vaikuttaa?

• liikunnan lisääminen; työ- ja kauppamatkat kävellen tai pyöräillen
• painonhallinta
• tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen
• alkoholin käytön vähentäminen
• stressin hallitseminen
• työn kuormittavuuden sääteleminen
• yksipuolisien toistoliikkeiden huomioiminen ja muuttaminen mahdollisuuksien mukaan
• työasentojen tarkistaminen; vältä raskaita nostoja ja työskentelyä huonoissa asennoissa
• tapaturmariskien tunnistaminen ja vähentäminen
•  kunnon lepo ja yöuni.

 

Mihin et voi vaikuttaa?
• ikääntymisen tuomiin ongelmiin
• perinnöllisiin tekijöihin