Erilaiset tule-oireet, toiminnanvajaukset ja sairaudet ovat iäkkäillä yleisiä, esimerkiksi polven, lonkan, selkärangan ja sormien nivelrikko yleistyvät iän myötä sekä luuston tiheys pienenee ja osteoporoosi yleistyy. Iän mukana kaikkien näiden ongelmien ilmaantuvuus kasvaa, eli ne lisääntyvät väestössä. Myös vanhat vaivat yleensä pahenevat iän myötä.

Nivelten liikkuvuus vähenee iän myötä, koska nivelnesteen määrä vähenee ja sidekudoksen määrä lisääntyy. Nivelten liikkuvuudella on suuri merkitys toimintakyvyssä. Kun nivelten liikelaajuuksiin tulee rajoituksia, joudutaan luopumaan monista toiminnoista. Vääränlainen, joko liiallinen tai liian vähäinen kuormitus sekä nivelten virheasento voivat johtaa ikääntyvän ihmisen nivelten normaalia nopeampaan rappeutumiseen. Myös nivelten toimintaan ja kunnossapitoon auttavat liikkuminen ja fyysinen harjoittelu sekä lihaskunnon parantaminen. Lihaksen maksimaalisen suorituskyvyn heikkeneminen on merkittävää 50-60 ikävuoden jälkeen, väheneminen on voimakkainta jalkojen lihaksissa.

Lihasten toimintakyky voidaan kuitenkin säilyttää fyysisen harjoittelun avulla hyvinkin korkeaan ikään asti.

Tasapaino-ongelmat ovat arkea eniten rajoittavia asioita. Ikääntyessä erityisesti alaraajojen lihasten voima heikkenee ja tämä vaikuttaa tasapainon hallintaan. Myös nivelten liikelaajuuksien pieneneminen, selkärangan jäykistyminen ja etukumara asento vaikuttavat tasapainoon negatiivisesti. Heikentynyt asennonhallinta lisää riskiä kaatua. Tasapainokyvyn heikkenemistä voidaan hidastaa ja tasapainoa voidaan parantaa säännöllisellä harjoittelulla. Monet liikuntalajit ja -muodot, kuten maastossa lenkkeileminen, hiihtäminen tai tanssiminen kehittävät tasapainoa.

Ikääntyvän hyvä ravitsemus ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Iän myötä energiankulutus usein pienenee, koska liikkuminen vähenee ja lihasmassan määrä pienenee. Myös syödyn ruoan määrä yleensä vähenee, jolloin proteiinin, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti voi jäädä niiden tarvetta pienemmäksi.

Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla on paljon merkitystä ikääntyvän toimintakykyyn, sairauksien ehkäisyyn, itsenäiseen selviytymiseen ja elämän laadun parantamiseen. Liikunnan yhteys terveyteen on varsin selvä. Ikääntynytkin ihminen voi vaikuttaa terveyskäyttäytymisellään oman elämänsä laatuun, toimintakykyyn ja terveyteen. Heikko tule-toimintakykykään ei ole vanhenemisen väistämätön seuraus, vaan elintavat vaikuttavat suuresti sen säilymiseen. Tule-terveyden ja -toimintakyvyn osalta lihasten suorituskykyyn voidaan vaikuttaa aktiivisen harjoittelun avulla varsin korkeaan ikään, kun taas liikkumattomuus ja harjoittelun puute heikentävät lihaksia nopeasti.