Hyvä ryhti ylläpitää normaalia lihastasapainoa. Lihastasapainolla tarkoitetaan lihaksiston kireyksien, vahvuuksien ja heikkouksien välistä suhdetta. Tasapainoisessa kehossa lihakset aktivoituvat ja kuormittuvat oikeassa järjestyksessä, jolloin voima suuntautuu oikein kantaville nivelille ja asennon hallinta tukee suoritusta. Asentoa ylläpitävien lihasten tarkoitus on ylläpitää ryhtiä. Asentoa ylläpitävät lihakset kireytyvät normaalisti ikääntymisen myötä, joten venyttely on tärkeää.

Lihastasapaino voi häiriintyä epäedullisesta kuormituksesta, ylirasituksesta tai loukkaantumisesta, mikä lisää aina riskiä erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien syntymiseen, vaikka välitöntä kipua tai toiminnallista haittaa ei ilmenisi. TULE-terveydelle hyvä ryhti sekä seisoessa että istuessa on erittäin oleellista, koska hyvä ryhti mahdollistaa kehon tasapuolisen kuormittamisen. Hyvä ryhti on luonteva, ei vaadi väkinäistä ryhdistäytymistä ja sallii pallean normaalin liikkeen ja siten syvän hengityksen.

Lihasten epätasapaino – ristikkäinen oireyhtymä
Huonon pystyasennon syntymisen yleisimmät syyt ovat kaupungistunut elinympäristö, kenkäkulttuuri ja vakiintuneet huonot asentotottumukset (istuma-, seisoma- ja nukkuma-asento). Nykyisin suurin osa ihmisistä liikkuu liian vähän ja istuu liian paljon. Aktiivisilla liikunnan harrastajilla saattaa liiallisen tai yksipuolisen kuormittumisen vuoksi esiintyä lihasepätasapainoa koko kehossa.

Lihasepätasapaino
Asentoa ylläpitävät lihakset ovat taipuvaisia menettämään elastisuuttaan eli kiristymään (lyhenemään). Niiden lihasvoima voi olla vahva tai heikko. Kun lihakset eivät voi toteuttaa niille kuuluvia toimintarooleja, roolit menevät sekaisin pystyasentoa tukevien ja liikettä aikaansaavien lihasten kesken. Siitä seuraa lihasepätasapaino johonkin kehon osaan ja usein koko kehoon.

Ylä- ja alavartalon lihasten epätasapaino, ns. ylä- ja alavartalon ristikkäinen oireyhtymä, on yleinen pystyasentoon vaikuttava tekijä. Lihasepätasapaino aiheuttaa pystyasennon muutoksia ja esimerkiksi selkä- ja hartiakipuja.

• pää työntyy liikaa eteen
• hartiat vetäytyneet eteen, rintalihakset kireät ja hengitys on pinnallista
• vatsa on työntynyt liikaa eteenpäin ja selkälihakset kireät
• seisoessa ja kävellessä lonkat ja polvet ovat koukussa

Lisätietoa ryhdistä: 

Hyvä ryhti ehkäisee selkäkipua, Selkäkanava

Kahdeksan vinkkiä ryhdin parantamiseksi, Askel terveyteen

 

Hyvä ryhti -videoita: