Liikkeellä pysyminen on yksi ihmiselämän suurista perustarpeista. Apuvälineen tärkeä tehtävä on poistaa liikkumisen rajoituksia ja madaltaa esteitä, silloin kun toimintakyky ei riitä normaaliin liikkumiseen. Hyvä apuväline tukee mahdollisimman normaalia elämää kaikkine arjen rutiineineen, kontakteineen ja harrastuksineen ilman että se alkaa itse muodostua haitaksi toimintakyvylle.

Pienapuvälineet auttavat kodin askareiden suorittamista, mahdollistavat omatoimisuutta tai helpottavat avustettua toimintaa, mm. ruoanlaittoa, ruokailua, tarttumista ja avaamista. Kodinhoidon, ruoanvalmistuksen ja ruokailun apuvälineillä kuormitusta siirretään pieniltä niveliltä suuremmille ja työtä yksittäisiltä lihaksilta suuremmille lihasryhmille. Liikkumisen apuvälineet helpottavat liikkumista ja vähentävät kehon kuormitusta. Lisäksi on olemassa näön-, kuulon- jne. apuvälineitä.

Apuvälineet tulee ottaa käyttöön oikeaan aikaan toimintakyvyn tukemiseksi ja lisävammojen ehkäisemiseksi. Apuvälineet valitaan ja sovitetaan yhdessä fysioterapeutin, jalkaterapeutin, toimintaterapeutin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Päävastuu apuvälinepalvelujen järjestämisessä on kunnilla ja kuntayhtymillä. Terveydenhuolto järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut. Perustason apuvälineitä saa lyhyt- tai pitkäaikaiseen lainaan kuntien apuvälinelainaamoista. Vaativan tason apuvälineet järjestää erikoissairaanhoito yleensä pitkäaikaiseen käyttöön.