JYVÄSKYLÄN KIRJASTON MINNANSALI

Aika: Tiistai 16.10.2018 klo 18.00
Luennoija: Sinikka Kilpikoski
Osoite: Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä
Järjestelyistä vastaava:  Selkäliitto
Mukana olevat paikallisyhdistykset:  Keski-Suomen Selkäyhdistys ry